Blog page
نصب بتن اکسپوز

روش های نصب نمای بتن اکسپوز شامل :

در اجرای و نصب بتن اکسپوز باید تمامی مشکلات و ایمنی آن و مشکلات پس آن را در نظر گرفت. حتی در صورتی که تمامی موارد مهم برای نصب آن در نظر گرفته شود باید نوع و روش نصب بتن را مورد بررسی بیشتر قرار داد.

و اینکه برای یک نمای ساختمان کدام روش نصب کاراتر و بهینه تر می باشد.

نداشتن اصول کار ، عدم دقت، بی کفایتی و نداشتن تخصص در اجرای بتن اکسپوز موجب گردیده تا نمای بتن نما سطح صاف و یکدست نداشته باشد و با هزینه ای که کارفرما متحمل شده سطح نهایی کار  نا زیبا و بقول ما damage شده است.

و اما روش های  نصب بتن اکسپوز

  1. روش نصب دوغابی
  2. روش نصب دوغاب و سیم اسکوپ
  3. روش نصب پلیت و شاسی فلزی
  4. روش نصب پیچ و مهره
  5. روش نصب اتصال با جوش

 

و اما اینکه کدام روش برای کدام ساختمان و کدام زیر کار مناسب تر است باید با کارشناسان فنی مشورت کنید.

نصب بتن اکسپوز

در اجرای و نصب بتن اکسپوز باید تمامی مشکلات و ایمنی آن و مشکلات پس آن را در نظر گرفت. حتی در صورتیکه تمامی موارد مهم برای نصب آن در نظر گرفته شود باید نوع و روش نصب بتن را مورد بررسی بیشتر قرار داد.

مقاله روش نصب بتن اکسپوز را اینجا بخوانید