Blog page
مواد تشکیل دهنده بتن اکسپوز

ترکیبات بتن اکسپوز چیست؟

پنل های بتن اکسپوز ، پنل‌های پیش ساخته بتنی است که به عنوان نمای خارجی یا داخلی استفاده می‌شود. سطح این بتن می‌تواند کاملاً صاف و صیقلی یا مزرس (دارای خلل و فرج) باشد.

بتن اکسپوز دارای افزودنی‌ ها و ابر روان کننده هایی است که کارایی آن را در تحمل شوک‌های حرارتی و مقاومت در برابر جذب آب سطحی بالا می‌برد. ‌کیفیت ظاهری و سطحی نما از اهمیت بالایی برخودار است. از مزایای بتن اکسپوز امکان تولید در ابعاد مختلف و امکان اجرا در تمام فصول است.‌ بتن اکسپوز ‌‌‌بتن‌هایی ‌که به صورت بلند مدت یا میان مدت نما بوده و سطح بتن، سطح نهایی کار بوده و بر روی آن پوشش‌ یا مصالح دیگری اجرا نمی‌شود.

مواد تشکیل دهنده بتن اکسپوز

از جمله این نوع بتن‌ها می توان به ساختمان‌ های با نمای بتن‌ یا پل‌ها اشاره کرد. در اجرای بتن‌های اکسپوز سطح نهایی باید صاف‌، پرداخته شده‌ و زیبا باشد. ‌وجود تخلخل در بتن، و یا پله بتن اکسپوز در بتن می‌توانند باعث نا‌زیبایی بتن شود. استفاده از متریال بتن اکسپوز ‌در طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی یک فضا استفاده می‌شود، فضا را به سمت سبک‌ های پست مدرن و صنعتی می برد. بتن اکسپوز به دلیل ماهیت سرد خود، فضا را با سردی خاصی همراه خواهد کرد. بنابراین هنگام استفاده از این متریال باید آن را متناسب با شرایط فضا استفاده نمود. همچنین استفاده بیش از حد این متریال نیز فضایی متفاوت ایجاد خواهد کرد. البته اجرای بتن grc یا gfrc نیز متناسب با طراحی پیشفرض نما میتوان استفاده کرد.