قیمت پنل بتن اکسپوز | نمایندگی بتن اکسپوز | تایل بتن اکسپوز

Blog page
قیمت پنل بتن اکسپوز

قیمت پنل بتن اکسپوز و تایل پیش ساخته با بتن

بتن اکسپوز استفاده از تایل های آماده و با تنوع طرح می باشد. پر کاربرد ترین نوع آنها تایلهای ساده می باشد اما با توجه به تنوع بسیار گسترده و زیبای طرح در این تایل ها، صاحبان تمام سلیقه ها انتخاب منحصر به ذوق خود را می توانند داشته باشند.

قطعات بتنی برای دوام بیشتر نیاز به تراکم بیشتر و برای سهولت در جابجایی و اجرا نیاز به وزن پایین تر و سبکی دارد.

*برای سفارش بتن مستقیم با تولید کننده بتن اکسپوز تماس بگیرید*

۲۲۹۲۴۰۹۰

تایل های بتنی اکسپوز  توامان با حفظ تراکم و سبکی، تلفیقی مهندسی و بهینه دارد که هر دو جنبه را تأمین میکند. تعدادی از طرح های نمونه تایل بتن اکسپوز را در ادامه می­توانید ملاحضه کنید.

معماری معاصر نیازمند اشکال بسیار مختلفی از بافت و پرداخت سطحی است و بتن به عنوان یک امکان در معماری معاصر برای برآورده نمودن نیازهای آرشیتکتی از نظر دستیابی به یکنواختی رنگو پرداختسطحی, کاربردی به نام بتن معماری را نیز در حیطه کاربری خویشتعریف کرده است.

بتن معماری را میتوان بتنی تعریف کرد که به عنوان سطح داخلی یا خارجی سازه ی تمام شده حالت نمایان دارد و بهمین دلیل ظاهرآن خصوصیت اصلی آن است.

به موازات رشد ساخت بتنی در قرن بیستم، استفاده از عناصر معماری که بیانگر بستر فرهنگی هر جامعه می باشد، نیز به ساخت و ساز افزوده شده است . بتن مورد استفاده در ساخت عناصر , نام بتن معماری بخود گرفته و برای خود دو کاربرد را تعریف می کند: اولا به عنوان نوعی مصالح سازه ای عمل می کند و ثانیا با ایجاد رویه سطحی مورد نظر به عنوان یک امکان معماری محسوب می شود , افزون بر این بی هیچ تردیدی میتوان گفت که قالب بندی بخش مهمی از فرایند ساخت سازه های بتنی و عناصر معماری را تشکیل میدهد , بطوریکه با پیچیده تر شدن سازه، طراحان قالب نیز مجبور به ابداع روشهای نوینی برای قالب بندی بخصوص قلب بندی بتن معماری کرده است.

طراحی و قالب بندی بتن، نیازمند تکنولوژی بالا و ایجاد تدابیری هوشمندانه و امکانات و تمهیداتی خاص است که با پذیرش این اصل، در قالب بندی بتن معماری باید در انتخاب مصالح طراحی و ساخت قالب ها، همچنین ریختن و متراکم ساختن نوع بتن بسیار دقت کرد تا از ایجاد سوراخهای زیر سطحی، انحراف یا جنبه های زشت دیگر در سطح تمام شده، جلوگیری شود و تمامیت بافت سطحی و ترکیب آن حفظ گردد.